Marknadsföring med hjälp av företagsfilmer

Idag finns det möjligheter till marknadsföring som aldrig tidigare. Internet och den tekniska utvecklingen medför att det hela tiden öppnas nya lösningar för företag som vill visa upp sina produkter eller tjänster. Detta gäller framförallt för mindre företag. I dag kan mindre företag använda sig av marknadsföringsåtgärder vilka tidigare var förbehållna stora multinationella företag och varumärken, som till exempel Unilever, Nike eller Coca-Cola.

Ett exempel på detta är användandet av företagsfilmer i marknadsföringen. Tidigare var företagsfilmer något som endast större företag hade råd med. Förutom kostnaden för företagsfilmen var man tidigare även tvungen att betala för reklamtid på någon tv-kanal, som på den tiden var det enda medium där det var möjligt att visa en företagsfilm för allmänheten. Detta medförde att kostnaderna snabbt sköt i höjden. Idag är situationen helt annorlunda. Tack vare internets utveckling, och därmed även utvecklingen av olika programvaror för ljud- och videoredigering, är det idag möjligt även för mindre företag att marknadsföra sina produkter eller tjänster med hjälp av företagsfilmer.

Anlita professionell hjälp för att skapa en film

Även om det är möjligt för ett företag att producera sin egen företagsfilm är detta något som i de flesta fall bör undvikas. Att i princip vem som helst rent tekniskt kan skapa en företagsfilm, innebär inte att vem som helst ska göra det. Tiden när det var möjligt att publicera enkla och dåligt gjorda filmer, och ändå få positiva reaktioner, är sedan länge över. I dag ställer tittarna betydligt högre krav. En dåligt producerad företagsfilm kan snabbt leda till att företaget, i stället för att få positiv uppmärksamhet, får finna sig i att bli förlöjligat på sociala medier.

Det är därför en betydligt bättre lösning att vända sig till ett företag som är specialiserat på att producera företagsfilmer. Dessa företag kan erbjuda spetskompetens inom en rad olika områden som till exempel ljud- och videoredigering, kommunikation och marknadsföring. Slutresultatet blir därmed helt annorlunda jämfört med en egenproducerad företagsfilm, vilken har producerats av Lasse på lagret tillsammans med Ulla och Karin från administrationen.

Kostnaderna för att producera företagsfilm

Det är inte möjligt att ge en prisnivå eller liknande för en företagsfilm. Kostnaden är helt beroende av omfattningen och de ambitioner som man har med filmen. Generellt kan dock sägas att kostnaden ofta blir lägre än vad man tror. Detta gäller framförallt om man anlitar ett väl etablerat företag med erfaren personal för filmprojektet. Dessa företag har bra projektledare som är skickliga på att använda pengarna på rätt sätt och därigenom skapa prisvärda lösningar för sina kunder.

Dessutom är en välproducerad företagsfilm en investering som ska generera fler kunder och därmed ökade intäkter. En företagsfilm är i de flesta fall inte något som man skapar för att endast använda internt eller för att visa upp på nästa personalfest. En företagsfilm utgör en del i ett större marknadsföringsprojekt med en klar målsättning vad avser ökade intäkter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

PublishNews